POMPEU FABRA

El 1913 Pompeu Fabra assolí una fita important per una llengua que desitgi desenvolupar-se en tots els terrenys del coneixement. Publicà, després d'anys d'estudi i debats lingüístics i amb el vistiplau de l'Institut d'Estudis Catalans, les Normes ortogràfiques, que amb algunes variacions (la llengua és dinànima i viva) es mantenen vives avui dia. Ara celebrem els 100 anys d'una obra lingüística cabdal per  a qualsevol llengua que vulgui perviure.