ACTIVITATS PER A BATXILLERAT

1r de batxillerat

Activitat 01: Llengua col·loquial (PowerPoint)
Activitat 02: Tipus de verbs (transitius, intrantius...)
Activitat 04: Mètrica i versificació
Activitat 05: Curs de llengua catalana (nivell C)
Activitat 06: Ausiàs March: "Colguen les gents ab alegria festes"
Activitat 07: Auques

2n de batxillerat

Activitats de llengua
Teoria 01: Els sons del català
Teoria 02: Resum de gramàtica bàsica
Activitat 01: Esquemes sobre gèneres literaris (narrativa, poesia, teatre)
Activitat 02: Gèneres literaris, de Grècia a Roma
Activitat 03: El verb: conjugació, doblets verbals i interferències
Activitat 04: Repàs de batxillerat
Activitat 05: Fitxes per resoldre dubtes (essencial per a preparar-se la prova de selectivitat)
Activitat 06: Les funcions sintàctiques
Activitat 07: Activitats de funcions sintàctiques
Activitat 08: Activitats de funcions sintàctiques (solucions de l'activiat 07)
Activitat 09: Oracions compostes
Activitat 10: Oracions subordinades substantives
Activitat 11: Oracions subrdinades substantives i substantivades
Activitat 12: Oracions subordinades adjectives
Activitat 13: Canvi i caiguda de les preposicions
Activitat 14: Exercici de canvi i caiguda de les preposicions


Actitivitats de literatura

Activitat 01: El Modernisme: de la pintura a la literatura
Activitat 02: Guia didàctica de Tirant lo Blanc
Activitat 03: Topobiografies de l'exili català
Activitat 04: M. A. Anglada
Activitat 05: Entrevista a Montserrat Roig, audiovisual
Activitat 06: Vocabulari i activitats d'"El cafè de la Marina"
Activitat 07: Vocabulari d'"El cafè de la granota"
Activitat 08: Espais literaris de Moncada
Activitat 09: Llorenç Vilallonga
Activitat 10: Estudi de "Bearn o la sala de les nines"
Activitat 11: Vocabulari de Bearn
Activitat 12: Vocabulari "El manuscrit de les bèsties"
Activitat 13: Ariadna: un recorregut interactiu per la història i la literatura catalana del segle XX


Posa't a prova (selectivitat)
Activitat 01: Llengua catalana
Activitat 02: Literatura catalana