ACTIVITATS PER A ESO i BATXILLERAT

Per a practicar el dictat
Activitat 01: Dictats nivell 1
Activitat 02: Dictats nivell 2
Activitat 03: Dictats nivell 3 (superior)
Connectors per a redactar
Connectors (XTEC)
Connectors (OC Blanes)
Connectors (e-català)
Activitats connectors
Rúbriques
Exemple de rúbrica per a avaluar l'expressió escrita
Exemple de rúbrica per a avaluar l'escriptura d'una història
Gramàtica, ortografia i activitats, tot en un
Enxaneta
Gramàtica i ortografia (teoria i activitats): 
Servei Català de la Salut
Expressió oral
50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces 
Per a passar-s'ho bé amb la llengua
verbalia.com (el que ens amaguen les paraules)
Per a conèixer la situació del català
http://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/
Per a gaudir de la poesia
viu la poesia
Teoria sobre la literatura catalana i els seus escriptors
Escriptors catalans
Recull de dites populars catalanes
Dites populars catalanes
Conjugació de verbs
Per a conjugar verbs
Morfologia nominal i verbal
Lliçons de morfologia nominal i verbal i exercicis
Articles sobre llengua a la premsa catalana
Respectar l'infinitiu
Per molts anys! "Ser molt curosos"
Per a escoltar poemes musicats per cantants
Música de poetes
Què és i com es fa una ressenya
Ressenya
Tipologia textual
Tipus de textos
El conte, un gènere literari breu
Textos argumentatius: teoria i tallers
Refranys i frases fetes
Exercicis 1
Exercicis 2
Exercicis 3