UNA GRAMÀTICA QUE REFLECTEIX L'ESTAT REAL DEL CATALÀ

Alguns polítics d'ací i d'allà defensen que el català és una llengua que, de mica en mica, està arraconant el castellà. No és aquest l'espai per contrarestar afirmacions tan esbiaixades, tan allunyades de la  realitat lingüística de Catalunya, tan poc enraonades. L'evidència, si es passeja pels carrers del nostre país, constata una realitat diferent: una llengua que encara rau en procés de recuperació i que s'usa moltes vegades de forma deficient.
Josep Milà i Llambí -professor de llengua- decidí sortir de l'aula amb la càmera fotogràfica per retratar l'estat del català. Amb Contragramàtica il·lustrada es proposà denunciar, a partir de sis-centes fotografies de rètols −de comerços i serveis de tota mena−, l'estat actual de la nostra llengua i també ensenyar-ne la gramàtica d'una manera lúdica. Errors ortogràfics, gramaticals i lèxics omplen el paisatge linguïstic del territori català. No us perdeu aquest llibre -a banda d'original, és un testimoni fidel- i regaleu-lo als qui  volen enviar el català a segona divisió perquè s'adonin del seu error o als qui volen aprendre'l una mica més i ensems passar-s'ho bé. Imprescindible per a aquestes vacances de Nadal.

                                                  P.V.P. € 12,95
                                                  Editorial: Educaula