AULA D'ACOLLIDA

Aula d'acollida

Activitat 01: Lectures adaptades
Activitat 02: Lectures per a alumnat nouvingut
Activitat 03: Activitats del català i llengües d'origen
Activitat 04: Vincles 1 / Quadern d'exercicis
Activitat 05: Vincles 2 / Quadern d'exercicis
Activitat 06: Vincles 3 / Quadern d'exercicis
Activitat 07: Català inicial
Activitat 08: Digui, digui. Curs de català / Quadern d'activitats
Activitat 09: Làmines temàtiques
Activitat 10: La classe
Activitat 11: L'institut
Activitat 12: El cos
Activitat 13: Els vestits
Activitat 14: La família
Activitat 15: La casa
Activitat 16: Les botigues
Activitat 17: El menjar
Activitat 18: Els animals
Activitat 19: La ciutat
Activitat 20: Recull de converses
Activitat 21: El mercat (activitats, àudio...)
Activitat 22: Àudio sobre la família
Activitat 23: Els contes del Tom i la Laia
Activitat 24: Cançons
Activitat 25: Glops de lectura i comprensió
Activitat 26: Comprensió lectora. Jocs
Activitat 27: Textos adaptats. Exercicis interactius.
Activitat 28: Lectoescriptura 
Activitat 29: Contes    
Activitat 30: El menjar. Recursos i comprensió lectora.
Activitat 31: Rutines diàries. Recursos interactius i comprensió lectora.
Activitat 32: Làmina: la casa